Шинэ орон сууцны дундаж үнэ 2,045.0 мянган төгрөг болжээ

Шинэ орон сууцны дундаж үнэ 2,045.0 мянган төгрөг болжээ

  Монголбанк,“Тэнхлэг зууч” компанитай хамтран 2017 оны 3 дугаар сарын “Орон сууцны үнийн индекс”-ийг танилцуулж байна. Энэхүү тооцоо, судалгаанд тухайн сард зах зээлд нийлүүлэгдсэн шинэ, хуучин 4,906 орон сууцны мэдээллийг хамруулжээ. 

  2017 оны 3 сард Орон сууцны үнийн индекс 1,01 болж суурь үе буюу 2013 оны 1 сараас 1,0 хувийн өсөлттэй гарлаа. Энэ нь өмнөх сараас 0,17 хувиар өссөн үр дүнг харуулж байна. Харин өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад 3,34 хувиар буурчээ.

  Өөрөөр хэлбэл, өнгөрсөн сард шинэ орон сууцны дундаж үнэ 2,045.0 мянган төгрөг гарчээ.  Харин хуучин орон сууцны дундаж үнэ дүүрэг тус бүрт байршлаас хамаарах өөр өөр дүнтэй байна.