Нэр

 

Зориулалт

 

Онцлог шинж чанар

1

HPS 300

Усны орцыг багасгана /Эхэн үеийн бэхжилтийг хурдасгах/ Конусан суултыг барих

 • Усны зарцуулалтыг 20-25% багасгана.
 • Бетоны барьцалдах хугацааг удаашруулах
 • Бетонд 2-5% агаарын агууламж үүсгэнэ.

2

HPS 400

Усны орц багасгана /Эхэн үеийн бэхжилтийг хурдасгах/ Конусан суулт ба тархалт барих  (өндөр  маркийн бетонд)

 • Усны зарцуулалтыг 25-30% багасгана.
 • Бетоны барьцалдах хугацааг удаашруулах
 • Бетонд 2-5% агаарын агууламж үүсгэнэ.

3

HS

Усны орц багасгана /Эхэн үеийн бэхжилтийг хурдасгах/ Хүйтэн эсэргүүцэгч

 • Хүйтэн  тэсвэрлэлтийг нэмэгдүүлнэ.
 • Усны зарцуулалтыг 20-30% багасгана.
 • Бетонд 4-5% агаарын агууламж үүсгэнэ.

4

AE

Хөлдөөлт гэсгээлтийн тэсвэрлэлтийг  сайжруулах

 • Бетонд агаарын нүх сүвийн тогтвортой бүтцийг үүсгэж, эдлэлийн эдэлгээний чанарыг  нэмэгдүүлдэг.

5

Silica Fume

/Цахиурын нунтаг/

Өндөр маркийн буюу онцгой шинж чанартай бетонд  ашиглах /Бетоны эдэлгээ, чанарыг сайжруулах/Шахалтын бат бэх нэмэгдүүлэх

 • Онцгой хүнд болон хүнд бетонд (шахалтын бат бэх 80-100МПа) хүртэл
 • Ус үл нэвтрүүлэлт (50%)
 • Сульфатын эсэргүүцэл (90-100%)

6

Polypropylene Fiber

/Богино утсан арматур/

Гулзайлтын бат бэхийг нэмэгдүүлэх /Ан цав үүсгэхгүй/ Удаан эдлэгдэх чанар дээшилнэ /Цохилтын эсэргүүцэл сайжирна/

 • Зэврэлт үүсгэхгүй, диформацийн хэмжээг багасгана.
 • Богино утсан арматур нь бетонд бага хэмжээгээр хийсэн ч ган утсан арматураас илүү гулзайлтын бат бэхийг гаргана.