Үйлдвэр болон лабораторийн тугнагч жингүүдээ баталгаажууллаа

Манай компани нь жил бүр тугнагч жингүүдээ баталгаажуулалтанд хамруулдаг бөгөөд энэ жил ч мөн адил үйлдвэр болон лабораторийн танкин жин, электрон жингүүдээ баталгаажууллаа.